U upisu u Očevidnik prijevoznika otpada tvrtka Šinjor d.o.o je upisana pod brojem PRV-1012 izdane od Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske. Specijalizirani smo za prijevoz svih vrsta otpada (tekućeg, opasnog, neopasnog i komunalnog otpada) za što posjedujemo sve potrebne dozvole.
Ovlašteni smo i za prijevoz otpada u inozemstvo, za što također posjedujemo sve potrebne dozvole.